Προμήθεια μηχανημάτων POS και δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού από επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που προστέθηκαν με την Κ.Υ.Α. 119899/13.12.2023 (ΦΕΚ Β’ 7115/18.12.2023)

Προμήθεια μηχανημάτων POS και δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού από επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που προστέθηκαν με την Κ.Υ.Α. 119899/13.12.2023 (ΦΕΚ Β’ 7115/18.12.2023)

Ημέρα

01 Ιαν 2024
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Ωρα

  • Timezone: America/New_York
  • Date: 01 Ιαν 2024