Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Δεκεμβρίου

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Δεκεμβρίου

Ημέρα

10 Ιαν 2024
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Ωρα

  • Timezone: America/New_York
  • Date: 10 Ιαν 2024