Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Νοεμβρίου

Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Νοεμβρίου

Ημέρα

11 Δεκ 2023
ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

Ωρα

  • Timezone: America/New_York
  • Date: 11 Δεκ 2023